Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Inntaksseksjonen
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732808642
E-post
wera.h...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser