Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Inntaksseksjonen
Stilling
Enhetsleder inntak
Telefon
+4732808641
E-post
Tuva....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser