Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Utdanningsavdelingen
Kontor
Eksamensseksjonen
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Anne.Joru...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser