Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
Samferdselsavdelingen
Kontor
Samferdselsavdelingen
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Guro....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser