Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFKE Eiendomsavd- vedlikehold
Stilling
senioringeniør / prosjektleder
Telefon
E-post
Terje.M...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser