Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFKE Renhold 5 - NUVS
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Sirje...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser