Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Sentraladministrasjonen
Virksomhet
BFK Eiendom
Kontor
BFKE Renhold 5 - ALVS
Stilling
Renholder
Telefon
E-post
Gunhild.Eidsb...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser