Om Ungdommens fylkesting i Buskerud

Ungdommens fylkesting i Buskerud forkortes BUFT, og er et politisk medvirkningsorgan som jobber for og med ungdom fra 14-24 år i Buskerud.

BUFT

Formålet med BUFT er at ungdom skal kunne være med å påvirke saker de synes er viktige, og være et bindeledd mellom ungdom i Buskerud, politikere, og administrasjonen i fylkeskommunen. 

 

Hvordan fungerer Ungdommens fylkesting i Buskerud?

Ungdommens fylkesting i Buskerud (eller BUFT som de kalles til vanlig), jobber med ulike saker ungdom i Buskerud er opptatt av. På årsmøtet velger BUFT en handlingsplan. Handlingsplanen er en liste med de sakene som årsmøtet i BUFT synes er viktigst, og om styret og ungdomspanelet skal jobbe med det neste året. BUFTs handlingsplan kan du finne i sidemenyen til høyre der det står dokumenter.

Alle kommuner i Buskerud kan sende to ungdommer hver til møtene i Ungdommens fylkesting i Buskerud, og det er to møter i året: Vårmøtet i april, og årsmøtet i oktober. Her diskuterer BUFT saker de synes er viktige for ungdom i Buskerud. Det er saker ungdommene tar opp selv, eller det kan være at politikerne eller administrasjonen i Buskerud Fylkeskommune ber om innspill fra ungdommene. - Har du lyst til å stille til valg? Ta kontakt med ungdomsrådet i din kommune, eller ta kontakt med BUFT for eksempel på Facebook, så kan de hjelpe deg videre. 

På årsmøtet velger BUFT nye representanter til styret og ungdomspanelet. Det er seks representanter i styret, en fra hver av regionene i Buskerud, og ni representanter i ungdomspanelet. Representantene i ungdomspanelet kommer fra hele Buskerud og skal representere ungdommene i kommunene og ungdomsrådene. Styret og Ungdomspanelet møtes sju helger i året, og jobber med de sakene årsmøtet har valgt til handlingsplanen, eller med saker fylkeskommunen ønsker innspill til.

 

Hvorfor jobbe med Ungdomsmedvirkning?

Ungdommens Fylkesting i Buskerud skal sørge for at ungdom i fylket har reell medvirkning. Det betyr at ungdommenes meninger skal bety noe for de som planlegger og bestemmer politikken i fylket. Ungdomsmedvirkning er bestemt i  barnekonvensjonen artikkel 12 , og der står det at barn og ungdom skal kunne si meningen sin i saker som handler om dem, og det ungdom mener skal bety noe. Det står også i Plan- og bygningsloven skal barn og unge involveres i planlegging.


BUFT skal jobbe med aktuelle saker i lokalt, i regionalt, nasjonalt, og internasjonalt. BUFT skal også være partipolitisk uavhengig. Det betyr at selv om ungdommer som er med i BUFT også kan være med i politiske partier, så er det ingen politiske partier som kan bruke BUFT til å fremme sin politikk.


Buskerud fylkeskommune startet satsinga med ungdommens fylkesting på ungdomskonferansen "Respekt" i Drammen 15. september 2010. Etter konferansen ble Buskerud Ungdomsgruppe (BUG) oppretta, og bestod av representanter fra forskjellige ungdomsråd i fylket. BUG ble etterhvert interimsstyre (midlertidig styre) i det som i dag er Ungdommens Fylkesting i Buskerud. 


Publisert 29. oktober 2013, oppdatert 13. desember 2018.