Ungdommens grunnlov

- Vi ønsker oss en egen Ungdommens grunnlov, utviklet og vedtatt av dagens ungdom.

I forbindelse med 200-års jubileet ønsker Eidsvoll 1814 å utfordre norsk ungdom til å fortelle hva DE mener vil være viktig for Norge de neste 50 årene. Ungdommens grunnlov vil få en sentral plass i deres demokratisenter for unge, som åpner 16. februar.

Skoleklasser kan levere forslag

Klassen leverer 7 verdisetninger, som til sammen utgjør klassens forslag til Ungdommens grunnlov. Dette sendes til Eidsvoll 1814 på e-post: ungdommen...@eidsvoll1814.no. Alle forslagene blir behandlet av en komite med ungdom, og det vil bli en digital folkeavstemming den 4. april 2014.

Alle som leverer forslag til grunnlov får skole og klasse på en plakett i Demokratisenteret, slik at alle kan se hvem som har bidratt. Dessuten trekkes det ut en klasse, som får komme på den offisielle åpningen 10. april.

BUFT oppfordrer alle skoleklasser til å sende inn forslag til Ungdommens grunnlov i forbindelse med 200-års jubileet. 

Les mer om Ungdommens grunnlov


Publisert 20. november 2013, oppdatert 20. november 2013.