Ungdom og politikere diskuterte medvirkning i regionsreformene

Ungdom fra hele Østlandet møtte politikerne i Kontaktutvalget for å snakke om medvirkning i fram til de nye fylkene etableres, og hvordan de kan sikre ungdomsmedvirkning i de nye fylkene.

  • Av Rina Kamilla Yamamoto

Fredag 1.mars møtte ungdom fra ØstsamUng politikerne i kontaktutvalget til en fellesprosess.

Her skulle de snakke sammen om hva god medvirkning er, hvorfor det er viktig, og hvordan det bør legges til rette for god medvirkning. En time var avsatt dialogmøtet mellom fylkesordførere, opposisjonspolitikere, og ungdom.

Fra Buskerud stilte det fem ungdom fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud, og de møtte blant annet fylkesordfører og leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg, og Rune Kjølstad.

- Viktig medvirkning Det er viktig at ungdom får en stemme inn i reformarbeidet, sier Timo Nikolaisen.

- Medvirkning er nøkkelen til gode tjenester og stedsutvikling for ungdom. Prosessen nå på fredag viste at ungdom er tilstede på alle de samme arenaene som voksne er, vi bruker de samme tjenestene som voksne, og noen av tjenestene bruker vi mer eller annerledes enn det voksne gjør, fortsetter Nikolaisen.

- Likevel blir vi ofte enten ikke hørt, eller kommer for sent inn i prosessen til at våre meninger får en reell betydning. Derfor var dette dialogmøtet viktig for oss. Det hjelper ikke at vi sitter her med meningene våre om ikke politikerne legger til rette for at vi blir hørt inn i deres prosess, sier han.

Minami Tetstuka, Roger Ryberg, Christian Hetty, Hedda Thue Øksne, Timo Nikolaisen, Rune Kjølstad, Ingjerd Erika Eid Skjerven, og Hedda Ouassou diskuterte hva som skal til for å få til god medvirkning både i prosessen med å etablere det nye fylket, og hvordan medvirkning skal sikres når det nye fylket er etablert.

Satser på ungdom

Ungdommene viste igjen på dette dialogmøtet at de har viktige og relevante innspill til oss politikere, sier fylkesordfører og leder av kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet, Roger Ryberg.

Ungdommene har engasjement for samfunnsutvikling, og vil påvirke den politikken som står dem nær.

At de ønsker å medvirke i regionsreformen er naturlig, for det er de som skal studere, bo, og jobbe her. Ikke minst viste dialogmøtet at ungdommen har en forventning til oss politikere og administrasjon om å bli inkludert, og at de ikke vil stå på sidelinjen når det gjelder utvikling av de tjenestene de bruker.


Publisert 6. mars 2018, oppdatert 6. mars 2018.