Ungdom høres

Deltakelse og engasjement. For aller første gang fremmer Ungdommens Fylkesting i Buskerud egne saker til politisk behandling i fylkeskommunen.

Facebook: Følg Ungdommens Fylkesting på Facebook

- Ungdommens Fylkesting i Buskerud har hatt samferdsel som hovedområde i år, sier Rina Kamilla Yamamoto, ungdomskoordinator i Buskerud fylkeskommune.

Dette har resultert i to saker som skal til politisk behandling i hovedutvalget for samferdselssektoren torsdag 20.november.

- Dette er de første politiske sakene fra Ungdommens Fylkesting i Buskerud, sier Yamamoto.

Det betyr at det er ungdommene selv som står bak saksfremleggene.

  • Oppretting av ungdomsbillett: Ungdommens Fylkesting ønsker seg en utvidelse av barnebillett, eller opprettelse av en egen ungdomsbillett frem til 24 år.
  • Samkjøring av buss og skoletider: Ungdommens Fylkesting har fått tilbakemeldinger fra ungdom i Buskerud om uforsvarlig lang ventetid før-/etter skole.

Les også: Saksliste til hovedutvalget for samferdselssektoren 20. november.

Sikre at ungdom høres

Buskerud Ungdommens Fylkesting (BUFT) er et organ på fylkesnivå som har som mål å hjelpe ungdom, og fremme ungdommens saker.

Det var fylkespolitikerne som i februar 2012 foreslo å opprette et Ungdommens Fylkesting. BUFT består av 21 ungdommer (en fra hver kommune) og et styre på fem (en fra hver region).

Disse arbeider med saker innenfor fem områder:

  • Skole og utdanning
  • Folkehelse og miljø
  • Samferdsel
  • Kultur
  • Internasjonalt

Styrke demokratiforståelsen hos ungdom

Ungdommens Fylkesting skal spesielt styrke demokratiforståelsen hos ungdom, gi ungdom trening i å delta i politiske prosesser og gi fylkeskommunen viktige innspill fra ungdom i fylket.

Ungdomsarbeidet skal gi Buskerud fylkeskommune en viktig og nyttig dimensjon i tjenestene til befolkningen. 


Publisert 19. november 2014, oppdatert 19. november 2014.