Rapport fra ØstsamUngs samling

BUFT har hatt to representanter på ØstsamUngs samling i Sarpsborg, der tema var Drop-out fra videregående skoler.

Da har to BUFTere deltatt på ØstsamUng i Sarpsborg. Temaet for disse to dagene har vært "Drop-out i skole". 

I tillegg til foredrag og presentasjoner har vi hatt gruppearbeid der vi har snakket om ulike tiltak mot drop-out. 

Noen punkter som kom opp og ble diskutert var:

  • At rådgivningtjenesten skal komme til elevene og ikke motsatt.
  • At gym/kropsøvning ikke er bare bør evaluere prestasjoner, men også idrettsglede, deltagelse og aktivitet. I Østfold kan man velge enten prestasjonsbasert gym, eller gym der bevegelsesglede står i fokus. Gym bør tilpasses yrkesfaga slik at feks de på frisørlinja og bygg og anlegg lærer øvelser for å hindre yrkesskader senere.
  • Mer bevegelighet mellom linjer og skoler. Det er bedre å bytte linje/ skole enn å droppe ut
  • At sommerskole kan være et tilbud for dem som trenger det/har stryki til eksamen. De bør kunne ta opp eksamen raskt slik at man er klar for neste skoleår og ikke starter med å henge etter.
  • Det bør bli mindre byråkrati for å ansette lærlinger
  • Arbeidsgivere bør slippe å betale arbeidsavgift for lærlinger
  • Bedrifter som legger inn anbud til kommune/fylkeskommunen bør forpliktes til å ta inn lærlinger.

I går fikk vi en fin velkomst av Inger-Christin Torp, leder av opplæring, kultur og helse-komiteen i fylkeskommunen i Østfold. Deretter en liten presentasjon fra de forskjellige fylkene, om hva de har gjort siden sist. Godt oppfulgt av referatene fra AER og BSSSC. 

I dag har Jens Nicolaisen, Tor Arne Thøgersen og Steinar Stiansen holdt flotte foredrag om tiltak for å forebygge drop-out ved deres skoler. Dessuten fortalte Ole Martin Gjerstad om sin oplevelse rundt drop-out og hvordan han taklet det. Nå driver han prosjektet "drop-in". 


Jørgen Wear og Petter Strand Stiberg


Publisert 11. april 2014, oppdatert 11. april 2014.

blog comments powered by Disqus