Rapport fra BSSSC-konferanse

Fra 15. Oktober til 18. Oktober deltok Victoria Elisabeth Cavallini Fevik på BSSSC sin konferanse med tema “Youth for Work” og ”Youth unemployment” i Finland. Her er hennes rapport fra konferansen.

BSSSC - Baltic Sea States Subregional Co-operation - er en organ og et nettverk for ungdommer i Europa, som gjør det mulig for oss å diskutere aktuelle temaer som er ungdomsrelaterte på et høyere nivå. Dette organet gjør det mulig for ungdommer på tvers av landegrenser å bygge nettverk og bli bedre kjent, samt få et innblikk i situasjonene i andre land ved gitt tema samtidig som man utvikler engelskkunnskapene sine og øver seg på en bedre uttale. 
Programmet til konferansen ble sendt ut i god tid i forkant, der alt vi skulle gå igjennom var beskrevet slik at vi alltid visste hva som skulle foregå til enhver tid. Programmet var delt i forskjellige deler og det var grundig beskrevet hva vi skulle gå igjennom. Dagene resulterte i dette:

Dag 1 

Hvert land som deltar presenterer landets regionale situasjon, men også landet i sin helhet. Fokuset er på unge arbeidsledige, hvorfor de er arbeidsledige, hva man kan gjøre for å forebygge at unge blir arbeidsledige, hvilke tiltak som funker, hva man tror vil fungere. 
Ting som har blitt nevnt i løpet av presentasjonene: 

 • Sosiale klasser, økonomi, familie er en av faktorene som spiller inn når man snakker om arbeidsledighet blant unge
 • Drop outs er en annen faktor, der de fleste som dropper ut av skolene kommer fra yrkesretta linjer (gjelder for det meste Norge)
 • Utnyttelse av velferdssystemet, de som snylter på staten, passiv ungdom
 • Jobbene krever mer av alle, før trengte man bare grunnskole for å kunne gå ut i jobb; nå er videregående også krevet for å få en grei jobb
 • Deltidsjobber/sommerjobber ønsker man et bedre tilbud på, samt bedre rådgivingstjeneste 
 • Ungdom ønsker å få utløp for kreativiteten sin
 • Bedre kollektivtrafikk, slik kommer man seg lettere fra sted til sted (skole, jobb, osv)
 • Jobber med ansvar, som bidrar til en følelse av selvrealisering

Dag 2

Ansvarlig koordinator fra styret i BSSSC snakker om viktigheten til medlemmene i styret

 • Jobber tett mot politikerne
 • Hvert land stemmer på en person til styret
 • Hver land kan nominere en person over 18-24 år
 • En viktig stemme for hele BSSSC
 • Man må være finansiert av sitt fylke og utgiftene for reiser osv. må dekkes
 • 16-25 år
 • Viktig å møte opp, være engasjert, dedikert til stillingen

Etter valg av medlem til styret, ble ungdommene delt i grupper på tvers av landegrenser der vi skulle ha en workshop, der vi jobbet med arbeidsledighet blant unge. 

Alle grupper presenterte sine resultater etter workshop med youth unemployment. Workshoppen gikk i tre faser. Fase 1 gikk på hvordan en arbeidsløs ungdom ville følt seg/tenkt, hvilke fordeler/ulemper det er å være arbeidsløs, hva man hører/ser som arbeidsløs, sier og gjør. Ting som kom opp var: 

 • Fordeler: Fritid, penger fra staten
 • Ulemper: Sosial avviker, utenfor, stresset, følelse av å ha en lavere verdi, tilhøre en egen sosial klasse
 • Hører: Presset fra samfunnet, mulig diskriminering
 • Ser: Hvordan man kan unngå å bli arbeidsløs, man kan føle at man blir behandlet annerledes
 • Sier og gjør: At man selv er i kontroll over hva man gjør, ”Jeg er arbeidsløs fordi jeg har valgt det selv”
 • Tenker og føler: Kommer an på innstilling, kontroll over eget liv, hvilken sosial klasse man tilhører. Man kan føle skam (sosial stigma), frustrasjon, redd, sosial angst, lider psykisk eller sliter med helse.

Fase 2 gikk ut på hvilke drømmer en arbeidsløs ung person kan ha, hva man kan forestille seg. Tanker som kom opp var: drømmen om å lykkes, bli respektert, akseptert for dem man er. Inkludert i samfunnet selv om man er utenfor i form av at man ikke jobber, ha en jobb med fleksibilitet, friheten til å velge fritt selv ut i fra de valgene man har innenfor sin utdanning, frihet til å bytte jobb, bli behandlet med respekt av andre med et annet yrke enn deg selv. 

Fase 3 gikk ut på hvordan vi skal få unge mennesker ut i arbeidslivet gjennom realistisk tenking, med fokus på hvordan de arbeidsløse unge føler seg + hvilke drømmer de har.

For å oppsummere så var det som gikk igjen i hver presentasjon ordet motivasjon. Motivasjon er en viktig del av hva som skal til for at mennesker skal bli inspirert, motivert og se viktigheten av det å ta en utdanning, gå på skole eller jobbe (være ute i arbeidslivet), i form av bedre rådgivning av lærere og rådgivere ansatt ved skoler. Vi ønsker bedre karriere planlegging, at det skal være muligheter for ungdommer for å få bedre rådgivning, bedre samarbeid med universiteter og videregående skoler osv. Vi ønsker likt fokus på teoretisk og praktisk læringsformer så tidlig som mulig, helst ned til ungdomsskole nivå. Dette gjør at flere igjen kan bli motiverte og vi sørger for at mindre mennesker faller av. 

Helthetlig syntes jeg at denne konferansen var super – masse innholdsrike og lærerike foredrag fra kunnskapsrike mennesker og organisasjoner, samt det å jobbe med mennesker fra andre land har forbedret engelsk kunnskapene mine, og ikke minst fått meg til å lære masse nytt på et helt annet nivå og på en helt annen måte. Før jeg dro til Finland hadde jeg satt meg noen mål jeg håpet å oppfylle, for å få mest mulig ut av konferansen. Noen av målene var følgende: 

 • Bygge nettverk
 • Forbedre engelskkunnskapene mine
 • Dele min kunnskap om tema med de andre, samt lære av andres foredrag/presentasjoner
 • Gjøre en forskjell for andre
 • Representere Buskerud Fylkeskommune på en representativ og skikkelig måte
 • Være et god forbilde for andre

Alt i alt er dette noe jeg er veldig heldig som har fått deltatt på, og jeg syntes det er fantastisk at ungdommer får lov til å bli tatt på alvor, og at det blir tilrettelagt for at vi skal få kunne gjennomført en slik konferanse. Jeg sitter igjen med masse erfaringer og gode opplevelser, og jeg er klar for å formidle alt jeg har lært videre lokalt! 

 

Victoria Elisabeth Cavallini Fevik, BUFT


Publisert 25. november 2013, oppdatert 25. november 2013.