Møte i Ungdomspanelet

I helgen har vi i Ungdomspanelet vært på møte i Kongsberg. I den forbindelse fikk vi besøk av @elev- og lærlingeombudet Lasse, som holdt foredrag om regelverket rundt fravær på videregående skole og rollen hans i Buskerud fylkeskommune.

Vi fikk også feiret @ungdomskoordinatoren vår Rina på etterskudd med overraskelseskake og bursdagssang.

Vi har valgt ut noen av representantene i Ungdomspanelet til en arbeidsgruppe, som skal arbeide med en ungdomskonferanse og Ung Data-undersøkelsen.

Jobbet med kulturkort, opparbeidet oss en felles visjon om hvordan vi i BUFT tenker det skal se ut. Samt jobbet vi med rådgivningstjenesten, som forberedning til ØstSamUng møtet i Mars.

Til slutt ble planleggingen av Vårmøtet påbegynt og invitasjoner sendes ut i nærmeste fremtid.

Timo Nikolaisen, SigdalPublisert 23. februar 2016, oppdatert 26. mai 2016.