BUFT vertskap for ØstsamUng i Drammen

8. og 9. oktober var BUFT vertskap for 18 engasjerte ungdommer i Drammen for å diskutere saker som angår ungdom fra hele østlandsregionen.

Dag 1: 

Først fikk vi litt info om hva som kom til å skje i løpet av de to dagene vi skulle være i Drammen. Så ønsket utviklingssjefen i Buskerud fylkeskommune, Kjersti Bærug Hulbakk, velkommen og fortalte litt om fylket til de andre deltagerne, før vi hadde noen icebreaker-leker.

Etter hvert begynte vi å diskuterte saker som billettpriser for barn og ungdom på kollektivtransport, der vi snakket om hva aldersgrensen burde være. De fleste var enige om at om at man ikke er juridisk voksen før man er 18 år, og selv da har man ikke automatisk en voksenøkonomi. Det er mange som fortsatt går på videregående skole eller er lærlinger. De fleste ungdommer er avhengige av kollektivtransport, men de har dårlig råd. Noen av ungdomsfylkestingene jobber for ”Trygt hjem for 75” i helgene, noe vi i BUFT synes er et godt tiltak. 

Etter dette fikk vi informasjon om BSSSC og vi kunne tenke over om vi hadde lyst til å være med i styret. Vi ble også informert om ungdomsseminar/utveksling i Kiel 13. -15. januar, som er i forbindelse med Kieltraktaten som har jubileum neste år. På kvelden 8. oktober dro alle sammen opp i skogen til DOT sin hytte ved Blektjern. Der var det bål og god stemning med sang, godteri og leker. 

Dag 2: 

Denne dagen var vi på fylkeshuset i fylkestingssalen, og vi begynte med at alle fylkesvis presenterte sakene som de jobber med i de forskjellige fylkesrådene.

Så kom det en mann som het Christian Kjekshus fra NHO og presenterte Europatimen. Han snakket om hvorfor Norge burde bli en del av EU, hva EU er, utfordringer med EU, hvordan forholdet mellom Norge og EU er.Til slutt diskuterte vi hva vi kunne gjøre for at vi skulle få mindre sur nedbør. Europatimen var kjempe interessant, særlig å kunne få vite hvilke fordeler Norge kunne hatt hvis vi var med, og fordeler med å ikke være med. 

Så ble vi satt i grupper på 4 og 5. I dette gruppearbeidet skulle vi ha forberedelser til BSSSC møte i Finland. Oppgaven var at vi skulle se på ungdomsledighet og hvilke tiltak som finnes for å forhindre ungdomsledighet lokalt og regionalt i vår region. Det kom opp masse spennende tiltak her. Mange av de gjaldt ting som kunne tilrettelegge skolene og forhindre drop out fordi drop out fører til ungdomsledighet på arbeidsmarkedet. 

Iren Grue, Styret i BUFT


Publisert 7. november 2013, oppdatert 7. november 2013.