Stortingsvalg 2009

Det var stortingsvalg (13. og) 14. september 2009. Forhåndsstemmegivningen startet 10. august.

Fylkesvalgstyret godkjente resultatet for stortingsvalget Buskerud i møtet 21.09.09. 

Riksvalgstyret godkjente utjevningsmandatet 24.09.09.

Valgresultatet i Buskerud 

Stortingspolitikere fra Buskerud