Stortingsrepresentanter valgt for perioden 2013 – 2017 fra Buskerud fylke

Riksvalgstyret erklærer at det den 9. september 2013 ble holdt valgting i alle kommuner i Buskerud fylke for kåring av stortingsrepresentanter, både distriktsrepresentanter, utjevningsrepresentant og vararepresentanter for fylket.

I følge de valgoppgjør Buskerud fylkesvalgstyre og Riksvalgstyret har foretatt etter valgloven § 11-4, § 11-5, § 11-6 og § 11-7, er følgende personer kåret til stortingsrepresentanter og vararepresentanter (utjevningsrepresentanten er angitt med *):

Representanter:

 1. Martin Kolberg, Arbeiderpartiet
 2. Trond Helleland, Høyre
 3. Jørund Henning Rytman, Fremskrittspartiet
 4. Lise Christoffersen, Arbeiderpartiet
 5. Anders Bjørnsen Werp, Høyre
 6. Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiet
 7. Morten Wold, Fremskrittspartiet
 8. Kristin Ørmen Johnsen, Høyre
 9. Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet*

Vararepresentanter:

For representant nr 1, 4 og 6 (Arbeiderparti)

 1. Laila Gustavsen
 2. Niclas Tokerud
 3. Anne Sandum
 4. Erik Kaupang
 5. Nina Mjøberg
 6. Steinar Berthelsen

For representant nr 2, 5 og 8 (Høyre)

 1. Christopher Amundsen Wand
 2. Monica Vee Bratlie
 3. Jan Egil Halbjørhus
 4. Gro Sel Tveito
 5. Dag Øivind Henriksen
 6. Sandra Bruflot

For representant nr 3 og 7 (Fremskrittspartiet)

 1. Tone Heimdal Brataas
 2. Lavrands Kierulf
 3. Knut Gjerde
 4. Morgan Langfeldt
 5. Tom Erik Hauger

For representant nr 9 (Senterpartiet)

 1. Gerd Eli Berge
 2. Anders Braaten
 3. Kari Anne Sand
 4. Per Fossen Hals 

 

Se valgresultat for Buskerud


Publisert 10. oktober 2013, oppdatert 6. juni 2016.