Listeforslag

Frist for innlevering av forslag til valglister for politiske partier var 2. april 2013. Ved fristens utløp hadde 15 partier levert inn listeforslag i Buskerud:

 1. Arbeiderpartiet
 2. Miljøpartiet De grønne
 3. Høyre
 4. Senterpartiet
 5. Venstre
 6. Sosialistisk Venstreparti
 7. Kristelig Folkeparti
 8. Rødt
 9. Piratpartiet
 10. Kristent samlingsparti
 11. Demokratene i Norge
 12. De kristne
 13. Kystpartiet
 14. Fremskrittspartiet
 15. Samfunnspartiet

Listeforslagene ligger til gjennomsyn i resepsjonen i Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, Hauges gt 89 i Drammen.

Fylkesvalgstyret skal behandle sak om godkjenning av valglister i sitt møte 22. mai 2013.

Har du spørsmål ta kontakt med valgansvarlig Mona Bjørnsrud, tlf 32 80 86 04.

Les mer om krav til listeforslag på departementets nettsted
Publisert 10. januar 2013, oppdatert 26. august 2013.