Slik stemmer du

Valgdagen i 2015 er mandag 14. september. Mange kommuner gjennomfører også valg søndag 13. september. For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du være født i 1997 eller tidligere.

Har du stemmerett?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du være født i 1997 eller tidligere. I tillegg må du være:

  1. norsk statsborger eller
  2. utenlandsk statsborger folkeregisterført siden 15. september 2012 som bosatt i Norge eller
  3. nordisk statsborger folkeregisterført senest 30. juni 2015 som bosatt i Norge

For å få stemme må du være innført i manntallet. Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2015.

 

Når kan du stemme?

Valgdagen er mandag 14. september 2015. Hver enkelt kommune bestemmer om det også skal holdes valg søndag 13. september.

Du kan forhåndsstemme i perioden fra 10. august til 11. september. Fristen for å forhåndsstemme i utlandet er 4. september.

Dersom du ikke har mulighet for å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen kan du også stemme i perioden fra 1. juli til 9. august. I så fall må du på forhånd avtale tid med kommunen der du ønsker å stemme.

 

Hvor kan du stemme?

På valgdagen må du stemme i et av valglokalene i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni.

Du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du vil. Dersom du er i utlandet og ikke får stemt i Norge, kan du forhåndsstemme på mange av de norske utenriksstasjonene.

 

Hvem kan du stemme på?

Partier og grupper som stiller til valg må levere forslag til valglister senest 31. mars 2015. Lister til kommunestyrevalget leveres til kommunen, lister til fylkestingsvalget leveres til fylkeskommunen.

Disse kan du stemme på ved fylkestingsvalget.

 

Mer informasjon

Mer informasjon om valget finner du på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valgsider.


Publisert 26. mars 2015, oppdatert 18. august 2015.