Skoledebatter og valgtorg 2015

9.000 elever ved de videregående skolene i Buskerud får stemme ved høstens skolevalg. I forkant arrangeres det debatter og valgtorg.

Dato

24.08

25.08

26.08

27.08

28.08

04.09

Skole

 

Drammen

Debatt: 
kl 0900 - 1100

Valgtorg:
kl 1100 - 1200

 

Hønefoss

Debatt:
kl 0900

 

Kongsberg

Debatt 1:
kl 0900

Debatt 2:
kl 1200

 

St.Hallvard

Debatt:
kl 0900

 

Ål

Debatt:
kl 0830

 

Åssiden

 Debatt
kl 0830

To debatter 

Ringerike

Debatt:
kl 1145

Valgtorg:
kl 1245 

Lier

Debatt:
kl 1300

Gol

Debatt:
kl 1200

 

Numedal

Debatt:
kl 1230

 

Eiker

Debatt:
kl 0900

Åssiden

Debatt:
kl 0800

 

Briskeby

Debatt:
kl 0900

 

 

AI-Drammen

Debatt:
kl 1300

Rosthaug

Debatt:

kl 1200

Valgtorg:
kl 1300 

 

Røyken

Debatt 1:
kl 1200

Valgtorg:
kl 1345

   

Lokale ungdomspolitikere deltar i debattene.

Selve skolevalget gjennomføres 7. og 8. september.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) arrangerer skolevalgene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Resultatene rapporteres til NSD, som samordner og offentliggjør resultatene 8. september klokka 20.00.

Oversikt over tidligere skolevalgresultater for Buskerud


Publisert 25. juni 2015, oppdatert 21. august 2015.