Krav til listeforslag i Buskerud

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget. Her kan du lese mer om krav til, og maler for, listeforslag i Buskerud.

Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av fylkesvalgstyret. 

Orientering om innlevering av listeforslag til fylkestingsvalget i 2015 (pdf)

Skal du levere listeforslag for et parti, må du vite om partiet faller innenfor eller utenfor ordningen med forenklet regelverk.

Forenklet regelverk

Disse partiene faller innenfor:

 • Arbeiderpartiet
 • De Kristne
 • Demokratene i Norge
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Ikke forenklet regelverk

Gjelder alle andre parti enn dem som står på lista over.

Slik leverer du liste

 • Listeforslag-mal (pdf)
 • Send forslaget med vedlegg som papir, enten med post eller ved personlig frammøte.
 • Frist: 31. mars 2015 kl 12 00

Skjemaet til innlevering av listeforslag skal være tosidig. Alle underskriftsark skal ha listekandidatene på den ene siden av arket og underskrifter på den andre. Det er et krav at listekandidater og underskrifter skal være på samme liste.

Vedlegg til listeforslag

 

Mer informasjon for partier/de som stiller lister (regjeringen.no)


Publisert 12. desember 2014, oppdatert 26. mars 2015.