Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes mandag 9. september 2019. I enkelte kommuner også søndag 8. september. Valgdistriktene skal gjenspeile den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020.

Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger.

 

Stortingsvalget i 2021

Regjeringen foreslo tidligere i vår en endring i valgloven som innebærer at stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med de 19 valgdistriktene vi har i dag. Det er satt ned et valglovutvalg som skal se på inndelingen av valgdistrikter etter 2021. 

 


Publisert 2. juli 2012, oppdatert 28. mai 2018.