Innbyggerinitiativ

Innbyggerne i Buskerud har rett til å fremme forslag for politikerne. Det står i Kommuneloven.

Fylkestinget plikter å ta stilling til et forslag som gjelder fylkeskommunens virksomhet dersom minst 500 innbyggere i Buskerud står bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

Fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Alle innbyggere i Buskerud kan fremme forslag, også personer under 18 år. Alle som står bak forslaget må være registrert bosatt i Buskerud. Organisasjoner i fylket kan også fremme forslag. 

Har du et forslag du ønsker å fremme?

Innbyggerinitiativ kan opprettes elektronisk gjennom portalen www.minsak.no, hvor du også kan samle underskifter til saken. Når du har samlet nok underskifter, sendes forslaget ditt til fylkeskommunen. 

Du kan også sende forslaget ditt med underskrifter pr post til:

Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen


Publisert 28. oktober 2013, oppdatert 17. februar 2015.