Avsluttede høringer

Når høringsfristen har gått ut, vurderes og innarbeides innkomne uttalelser til planforslag før saken legges frem for politisk vedtak. Nedenfor finner du avsluttede høringer med aktuelle dokumenter.