Saker til høring

Ved utarbeidelsen av planer og strategidokumenter inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Nedenfor finner du pågående høringer med aktuelle dokumenter og frister. Dersom listen er tom, har vi ingen saker ute til høring akkurat nå. Se oversikt over avsluttede høringer.

Dersom du har innspill til en plan som er på høring, ønsker vi at du benytter eDialog.

Eventuelt kan du sende e-post til postm...@bfk.no, eller gi din tilbakemelding pr post til Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen.