Slik kan du påvirke

Som innbygger i Buskerud kan du være med å påvirke fylkestingets politikk og fylkeskommunens virksomhet.

Høringer og offentlig ettersyn

Når planer og strategidokumenter utarbeides, inviterer fylkeskommunen berørte parter og andre interessenter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn. Se oversikt over høringer

 

Valg - bruk stemmeretten!

Den viktigste påvirkningsmuligheten har du gjennom å bruke stemmeretten din. Valg av representanter til fylkestinget skjer i fylkestingsvalget hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Neste fylkestingsvalg er i 2019. Les mer om valg

 

Innbyggerinitiativ - samle underskifter til din sak!

Alle innbyggere i Buskerud kan fremme initiativ til saker de mener fylkestinget bør behandle. Kravet er at minst 500 innbyggere står bak forslaget, og at saken ikke er behandlet i fylkestinget tidligere. Gjennom tjenesten minsak.no kan du enkelt samle underskrifter til ditt forslag. Les mer om innbyggerinitiativ

 

Åpen spørretime - få svar i fylkestinget

Har du spørsmål angående politiske vedtak, eller andre saker innenfor fylkeskommunens virksomhet, kan du få svar fra fylkesordføreren eller andre representanter direkte i fylkestingsmøtene. Les mer om åpen spørretime

 

Forslagskasse

Elektronisk forslagskasse hvor man kan komme med anonyme innspill til hvordan skolehverdagen skal oppleves som bedre. Les mer om forslagskassen

 

Kontakt en politiker

Du kan kontakte politikerne i Buskerud direkte, via telefon, e-post eller brev. 


Publisert 11. november 2013, oppdatert 11. januar 2017.