Spørretimespørsmål fra Viel Jaren Heitmann (Sp)

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 01.02.2017 - Klimaregnskapet.

Viel Jaren Heitmann stilte spørsmål om klimaregnskapet.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 23. februar 2017, oppdatert 23. februar 2017.