Spørretimespørsmål fra Trond O. Røed (Frp)

Hovedutvalget for samferdsel 16.11.2017 - Oppmerking av sykkelfelt.

Trond O. Røed stilte spørsmål om oppmerking av sykkelfelt.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 23. november 2017, oppdatert 23. november 2017.