Spørretimespørsmål fra Trond Johansen (KrF)

Fylkesutvalget 08.03.2017 - Strategi for fylkesveg, oppslag i Bygdeposten

Trond Johansen stilte spørsmål om strategi for fylkesveg og oppslag i Bygdeposten

Spørsmålet ble besvart av leder i hovedutvalg for samferdselssektoren, Olav Skinnes. Hør lydfil


Publisert 10. mars 2017, oppdatert 10. mars 2017.