Spørretimespørsmål fra Trond Johansen (KrF)

Fylkesutvalget 12.06.19 - Innsigelse Gol tettsted.

Trond Johansen stilte spørsmål om innsigelse Gol tettsted. 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 26. juni 2019, oppdatert 26. juni 2019.