Spørretimespørsmål fra Trond Johansen (KrF)

Fylkesutvalget 13.03.2019 - Status innsigelse kommunedelplan for Gol tettsted.

Trond Johansen stilte spørsmål om status innsigelse kommunedelplan for Gol tettsted. 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 13. mars 2019, oppdatert 30. april 2019.