Spørretimespørsmål fra Trond Johansen (KrF)

Hovedutvalget for kultur idrett og folkehelse 22.06.2016 - Er det mulig å få til raskere vedtak i saker fra Ungdommens Fylkesting?

Trond Johansen stilte spørsmål om det er mulig å få til raskere vedtak i saker fra Ungdommens Fylkesting? 

Spørsmålet ble besvart i møtet av utviklingssjef Kristian Thowsen. Hør lydfil


Publisert 22. juni 2016, oppdatert 22. juni 2016.