Spørretimespørsmål fra Terje Vegard Kopperud (H)

Hovedutvalget for samferdsel 02.02.2017 - Hvilken bistand/veiledning som gis når det søkes om drosjeløyve?

Terje Vegard Kopperud stilte spørsmål om hvilken bistand/veiledning som gis når det søkes om drosjeløyve.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 8. februar 2017, oppdatert 23. februar 2017.