Spørretimespørsmål fra Ståle Sørensen (MDG)

Hovedutvalget for samferdsel 08.02.2018 - Bruk av biodrivstoff i regi av Brakar.

Ståle Sørensen stilte spørsmål om hovedutvalget for samferdsel snarest kunne få en sak vedrørende bruk av biodrivstoff i regi av Brakar. Saken skal kartlegge utslipp vedrørende hele verdikjeden (Well to Wheel) sammenlignet med fossile drivstoff.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 14. februar 2018, oppdatert 14. februar 2018.