Spørretimespørsmål fra Shoiab Karim Naeem (Ap)

Hovedutvalget for samferdsel 08.02.2018 - Planlegging av møtesteder for hovedutvalgsmøtene og mulighet for å reise kollektivt.

Shoiab Karim Naeem stilte spørsmål om planlegging av møtesteder for hovedutvalgsmøtene og mulighet for å reise kollektivt til møtestedet.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 14. februar 2018, oppdatert 14. februar 2018.