Spørretimespørsmål fra Shoaib Karim Naeem (Ap)

Hovedutvalget for Samferdsel 07.03.2019 - Oppgradering av fortau på fylkesveg i forbindelse med arbeidet med intercityutbygging.

Shoaib Karim Naeem stilte spørsmål om oppgradering av fortau på fylkesveg i forbindelse med arbeidet med intercityutbygging.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil.


Publisert 10. mars 2019, oppdatert 30. april 2019.