Spørretimespørsmål fra Shoaib Karim Naeem (Ap)

Hovedutvalget for samferdsel 02.02.2017 - Søknadsfrist og behandling av søknader om drosjeløyve.

Shoaib Karim Naeem stilte spørsmål om søknadsfrist og behandling av søknader om drosjeløyve.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil

Oppfølgingsspørsmål fra Shoaib Karim Naeem. Hør lydfil


Publisert 8. februar 2017, oppdatert 8. februar 2017.