Spørretimespørsmål fra Rune Kjølstad (H)

Fylkesutvalget 22.11.2017 - Oppfølging av arbeidet med Rv 23.

Rune Kjølstad stilte spørsmål om oppfølging av arbeidet med Rv 23.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 10. desember 2017, oppdatert 23. mars 2018.