Spørretimespørsmål fra Rune Kjølstad (H)

Fylkesutvalget 23.08.2017 - Bør Buskerud delta i innkjøpsnettverk for offentlige virksomheter for å etterspørre miljømerkede produkter?

Rune Kjølstad stilte spørsmål om Buskerud burde delta i innkjøpsnettverk for offentlige virksomheter for å etterspørre miljømerkede produkter.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 26. september 2017, oppdatert 26. september 2017.