Spørretimespørsmål fra Rune Kjølstad (H)

Fylkesutvalget 16.11.2016 - Hurtigbåttilbudet for nedre Buskerud

Rune Kjølstad stilte spørsmål om hurtigbåttilbudet for nedre Buskerud.

Spørsmålet ble besvart i møtet av fylkesordfører og fylkesrådmannen. Hør lydfil


Publisert 18. november 2016, oppdatert 23. februar 2017.