Spørretimespørsmål fra Rune Kjølstad (H)

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring 12.10.16 - Helseklynger og fylkeskommunens rolle.

Rune Kjølstad stilte spørsmål om helseklynger og fylkeskommunenes rolle.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 27. oktober 2016, oppdatert 27. oktober 2016.