Spørretimespørsmål fra Rune Kjølstad (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Trafikksikkerhetstiltak fv11.

Rune Kjølstad stilte spørsmål om trafikksikkerhetstiltak fv11.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Se video nedenfor.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 23. februar 2017.