Spørretimespørsmål fra Pål Terje Rørby (SP)

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse 06.06.2017 - Ungdommens kulturkort - hva er status?

Pål Terje Rørby stilte spørsmål om status for ungdommens kulturkort.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 8. juni 2017, oppdatert 8. juni 2017.