Spørretimespørsmål fra Olav Skinnes (Sp)

Hovedutvalget for Samferdsel 07.03.2019 - Differensiert prising i busskontraktene mellom ordinær kjøring i rute og lukket tomkjøring til/fra bussgarasje.

Olav Skinnes stilte spørsmål om mulighet for differensiert prising i busskontraktene mellom ordinær kjøring i rute, og lukket tomkjøring til/fra bussgarasje som kunne vært benyttet av publikum dersom bussen var åpen for alle passasjerer. 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 10. mars 2019, oppdatert 30. april 2019.