Spørretimespørsmål fra Olav Skinnes (SP)

Hovedutvalget for samferdsel 10.05.2016 - Buskerudbypakke 1 del 2

Olav Skinnes hadde følgende spørsmål:

Er det mulig å framskynde utredning av miljøvennlig busslinje før 1.3.2017, som er planlagt?

 

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfilPublisert 10. mai 2016, oppdatert 12. mai 2016.