Spørretimespørsmål fra Morten Eriksrød (H)

Fylkestinget 25.04.2018 - Fylkeskommunens rolle/medspiller til ny gang- og sykkelbru i Kongsberg sentrum.

Morten Eriksrød stilte spørsmål om fylkeskommunens rolle/medspiller til ny gang- og sykkelbru i Kongsberg sentrum.


Publisert 25. april 2018, oppdatert 12. september 2018.