Spørretimespørsmål fra Morten Eriksrød (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Framdrift/planer videre for Krona.

Morten Eriksrød stilte spørsmål om framdrift/planer videre for Krona.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Se video nedenfor.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 23. februar 2017.