Spørretimespørsmål fra Monica Myhrvold Berg (Ap)

Hovedutvalget for utdanning 12.12.2017 - 1) Hvordan vil rapporten om vold og trusler i skolen bli fulgt opp? 2) Hvordan har fylkesutdanningssjefen orientert skolene angående ny § 9 i opplæringslova?

Monica Myhrvold Berg stilte følgende spørsmål:

  1. Hvordan vil rapporten om vold og trusler i skolen bli fulgt opp?
  2. Hvordan har fylkesutdanningssjefen orientert skolene angående ny § 9 i opplæringslova?

Spørsmålene ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 12. desember 2017, oppdatert 23. mars 2018.