Spørretimespørsmål fra Mathias Dannevig (Ap)

Fylkestinget 30.08.2018 - Kontroll på riktig bruk av tilskudd tildelt fra Buskerud fylkeskommune.

Mathias Dannevig stilte spørsmål om hvilke rutiner finnes for tilbakemelding til de aktuelle hovedutvalg om resultat og anvendelse av det aktuelle pengeforbruk som skjer i eksterne organisasjoner som har mottatt formålsbestemte bevilgninger fra Buskerud fylkeskommune.


Publisert 30. august 2018, oppdatert 12. september 2018.