Spørretimespørsmål fra Lena Reitan (SV)

Fylkestinget 26.10.2016 - Vil fylkesordfører ta initiativ til å fronte Buskerudmodellen når det gjelder arbeidet med arbeidslivskriminalitet etc?

Lena Reitan stilte spørsmål om fylkesordfører til ta initiativ til å fronte Buskerudmodellen når det gjelder arbeidet med arbeidslivskriminalitet etc.


Publisert 27. oktober 2016, oppdatert 23. februar 2017.